Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Français

Main menu

Εθνικός Απεσταλμένος για τις ΜμΕ (SME Envoy for Greece)

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ (SME Envoy Network)

Για τη διασφάλιση της ενεργής και συντονισμένης προώθησης των αρχών της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act-SBA Act) στα Κ-Μ, την παρακολούθηση και την ανασκόπηση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 2011 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απεσταλμένων για τις ΜμΕ (SME Envoy Network). Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Communication from the European Commission “ Review of the Small Business Act for Europe” COM (2011) 78], σελ. 2 «.....Η πρωτοβουλία για το «Μικρό Επιχειρείν» (Small Business Act-SBA Act), για την Ευρώπη, παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), προωθεί την επιχειρηματικότητα και συνδέει την αρχή «προτεραιότητα για τις μικρές επιχειρήσεις» με τη χάραξη πολιτικής για την παραγωγή νομοθεσίας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ...».

Ο Εθνικός Απεσταλμένος για τις ΜμΕ (SME Envoy) αποτελεί ενεργό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ΜμΕ και των εκπροσώπων τους και της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι προτεραιότητες των ΜμΕ να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων. Επικεφαλής του Δικτύου των Εθνικών Απεσταλμένων είναι σήμερα η Επίτροπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς,  Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME- DG GROW) κα Μπιενκόφσκα. Οι Εθνικοί Απεσταλεμένοι είναι ανώτατα στελέχη των εθνικών διοικήσεων  και κυρίως  Γενικοί Διευθυντές αρμόδιοι για θέματα Βιομηχανίας.

Ο Εθνικός Απεσταλμένος για τις ΜμΕ της Ελλάδας είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και υποστηρίζεται στο έργο του από τη Δ/νση Στήριξης ΜμΕ και τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής – Τμήμα Διεθνών Βιομηχανικών Σχέδεων της ΓΓΒ (ΥΑ 10010/313/01.09.2014 Ορισμός Εθνικού Απεσταλμένου για τις ΜμΕ, ΥΑ 4263/515/17.04.2012 Έργο και καθήκοντα Εθνικού Απεσταλμένου για τις ΜμΕ).

Τα δυο βασικά εργαλεία του Εθνικού Απεσταλμένου για τις ΜμΕ της Ελλάδας για την επίτευξη του έργου και την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι η ψηφιακή πληροφοριακή και συνεργατική πλατφόρμα StartUpGreece και το Εθνικό Παρατηρητήριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

StartupGreece:

 • To Startup Greece είναι ένα κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών.

  Το Startup Greece

 • παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει την επιχείρησή του στην Ελλάδα (κίνητρα, χρηματοδότηση, νομικό πλαίσιο, έρευνες)
 • χρησιμοποιεί τα social media για να φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, φορείς, για να γεννηθούν συνεργασίες και επενδυτικά σχέδια
 • απαντά στον πολίτη έγκαιρα και εμπεριστατωμένα
 • προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον διάλογο, τη λογοδοσία.
 • Το Startup Greece είναι ένα "no stop shop" για να εμπνεύσει και να βοηθήσει έμπρακτα τους νέους να πιστέψουν στις ιδέες τους, να καλλιεργήσουν την καινοτομία, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ