Σύνδεση   Υπουργείο   Επικοινωνία

Languages

  • Ελληνικά
  • English
  • Deutsch
  • Français

Main menu

27.02.2019

Επικαιροποίηση μηνός Ιανουαρίου 2019 του καταλόγου δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο των κατηγοριών ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής που ορίζει η ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017.

22.02.2019

Απόφαση ανάθεσης, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, στην εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της περιοχής Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ως περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης».

01.02.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Μελέτη για την έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της περιοχής Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ως περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης»

31.01.2019

Απόφαση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

03.01.2019

Συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο των κατηγοριών ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής που ορίζει η ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017

20.09.2018

Απόφαση ανάθεσης, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, στην εταιρεία «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Δημοσιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

Απόφαση